توسعه‌ی باج‌افزار BlackRouter توسط هکر ایرانی در تلگرام

نسخه جدیدی از باج‌افزار BlackRouter توسط هکری ایرانی در قالب خدمات موسوم به Ransomware-as-a-Service در تلگرام منتشر شده است. Ransomware-as-a-Service نوعی توزیع و فروش باج‌افزار است که نویسنده باج‌افزار کد …

ادامه مطلب