Bitminer

شیوع نسخه جدید بدافزار Bitminer در کشور

خبر اختصاصی پادویش؛ بررسی‌های فنی نشان می‌دهد نسخه جدید بدافزار استخراج‌کننده ارز دیجیتال با نام Bitminer در سطح کشور شیوع یافته است. بدافزار Bitminer اولین بار در سال 2014 مشاهده شد. گونه های مختلفی …

ادامه مطلب