هشدارهای پادویش

Log4j

آسیب پذیری خطرناک Log4j و راه های شناسایی آن

Log4j به وسیله بنیاد Apache توسعه داده شده و در برنامه‌های سازمانی و خدمات ابری به صورت وسیعی به کار می‌رود. در حالی که کاربران خانگی شاید چندان از زبان …

مطالب آموزشی

مهندسی اجتماعی: تکنیک ها و راهکارها

مهندسی اجتماعی به عنوان یک تهدید امنیتی شناخته می‌شود که انسان‌ها را به جای رایانه‌ها و نرم افزارها هدف قرار می‌دهد. در این نوع از حملات ترکیبی، تکنیک‌های تطمیع و …

اصلاحیه ها و آسیب پذیری ها

همه مطالب

اصلاحیه های امنیتی مایکروسافت – ژانویه 2022

در روز سه‌شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲، شرکت مایکروسافت اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را منتشر کرد که در آن ۹۷ نقص امنیتی از جمله ۶ آسیب‌پذیری روز صفر، برطرف شده است.  …