Worm

سوء استفاده از RDP، این بار توسط بدافزار Morto

بدافزار Morto از خانواده‌ی کرم‌ها و از جمله بدافزارهای تحلیل شده توسط آزمایشگاه پادویش در چندین سال‌ گذشته است. بارزترین و خطرناک‌ترین ویژگی کرم‌های کامپیوتری، قابلیت انتشار خودکار آنهاست. کرم‌های …

ادامه مطلب