اصلاحیه‌های امنیتی مایکروسافت – ژوئن 2024

Microsoft update

شرکت مایکروسافت در روز سه‌شنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴ ( ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳) اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را منتشر کرد. این اصلاحیه شامل به روزرسانی‌های امنیتی ۵۱ نقص، ۱۸ نقص اجرای کد از راه دور و یک آسیب‌پذیری روز صفر است که به طور عمومی فاش شده است.

جزئیات آسیب‌پذیری

در وصله سه‌شنبه ماه ژوئن، ‫فقط یک روز صفر که به‌ طور عمومی فاش شده است، برطرف می‌گردد و هیچ نقصی که به طور فعال اکسپلویت شود، وجود ندارد. تعداد باگ‌ها در هر رده از آسیب‌پذیری‌ها به تفکیک به شرح زیر است:

  • ۲۵ آسیب‌پذیری ارتقا سطح دسترسی
  • ۱۸ آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور
  • ۳ آسیب‌پذیری افشای اطلاعات
  • ۵ آسیب‌پذیری منع سرویس

📌 تعداد کل ۵۱ نقص شامل ۷ نقص مایکروسافت Edge که در ۳ ژوئن رفع شده است، نمی‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و نصب وصله‌های امنیتی ماه ژوئن، به سایت مایکروسافت مراجعه کنید. 

آسیب‌پذیری روز صفر

چنانچه گفته شد در وصله سه‌شنبه این ماه تنها یک روز صفر که به‌ طور عمومی فاش شده بود، برطرف شد. مایکروسافت روز صفر را به‌ عنوان نقصی طبقه‌بندی می‌کند که به‌ طور عمومی افشا شده یا به‌ طور فعال مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و هیچ اصلاحیه‌ای برای برطرف شدن ندارد. آسیب‌پذیری روز صفر مذکور، حمله قبلاً فاش شده «Keytrap» در پروتکل DNS است که مایکروسافت اکنون به عنوان بخشی از به‌‌روزرسانی‌های ژوئن آن را برطرف کرده است.

[CVE-2023-50868]

MITRE: CVE-2023-50868 NSEC3 closest encloser proof can exhaust CPU

مایکروسافت در توصیه‌ای گفت: شناسه CVE-2023-50868 با امتیاز 7.5، مربوط به یک آسیب‌پذیری در اعتبارسنجی DNSSEC است که در آن نفوذگر می‌تواند از پروتکل‌های استاندارد DNSSEC در نظر گرفته شده برای یکپارچگی DNS با استفاده از منابع بیش از حد روی resolver، سوءاستفاده کند و باعث منع سرویس برای کاربران قانونی شود.

MITER این شناسه CVE را از طرف مایکروسافت ایجاد کرده است. این نقص پیشتر در ماه فوریه فاش شده بود و در بسیاری از پیاده‌سازی‌های DNS از جمله BIND، PowerDNS، Unbound، Knot Resolver و Dnsmasq وصله شده بود.

🔺 شدیدترین نقص رفع شده در به روز رسانی این ماه، یک نقص اجرای کد از راه دور (RCE) حیاتی در سرویس Microsoft Message Queuing (MSMQ) با شناسه CVE-2024-30080 و امتیاز 9.8 است.

🔺 آسیب‌پذیری‌های مهم دیگری که در این ماه برطرف شده‌اند، شامل چندین نقص دیگر اجرای کد از راه دور مایکروسافت آفیس از جمله RCE‌های Microsoft Outlook هستند که می‌توانند از صفحه پیش‌نمایش (preview pane) مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

🔺 مایکروسافت همچنین هفت نقص ارتقاء سطح دسترسی کرنل ویندوز را برطرف کرد که امکان دسترسی SYSTEM را برای مهاجم محلی فراهم می‌سازد.

توصیه می‌شود در اسرع وقت وصله‌های امنیتی ماه ژوئن را دانلود و نصب کنید.

جزئیات مربوط به آسیب‌پذیری‌های ارائه شده در جدول زیر قابل مشاهده است:

عنوان شناسه  آسیب‌پذیری (CVE ID) عنوان آسیب‌پذیری ( CVE title) شدت
Azure Data Science Virtual Machines CVE-2024-37325 Azure Science Virtual Machine (DSVM) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure File Sync CVE-2024-35253 Microsoft Azure File Sync Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure Monitor CVE-2024-35254 Azure Monitor Agent Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure SDK CVE-2024-35255 Azure Identity Libraries and Microsoft Authentication Library Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure Storage Library CVE-2024-35252 Azure Storage Movement Client Library Denial of Service Vulnerability Important
Dynamics Business Central CVE-2024-35248 Microsoft Dynamics 365 Business Central Elevation of Privilege Vulnerability Important
Dynamics Business Central CVE-2024-35249 Microsoft Dynamics 365 Business Central Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2024-35263 Microsoft Dynamics 365 (On-Premises) Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-5498 Chromium: CVE-2024-5498 Use after free in Presentation API Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-5493 Chromium: CVE-2024-5493 Heap buffer overflow in WebRTC Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-5497 Chromium: CVE-2024-5497 Out of bounds memory access in Keyboard Inputs Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-5495 Chromium: CVE-2024-5495 Use after free in Dawn Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-5499 Chromium: CVE-2024-5499 Out of bounds write in Streams API Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-5494 Chromium: CVE-2024-5494 Use after free in Dawn Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-5496 Chromium: CVE-2024-5496 Use after free in Media Session Unknown
Microsoft Office CVE-2024-30101 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2024-30104 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Outlook CVE-2024-30103 Microsoft Outlook Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2024-30100 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Word CVE-2024-30102 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Streaming Service CVE-2024-30090 Microsoft Streaming Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Streaming Service CVE-2024-30089 Microsoft Streaming Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-30077 Windows OLE Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2023-50868 MITRE: CVE-2023-50868 NSEC3 closest encloser proof can exhaust CPU Important
Microsoft Windows Speech CVE-2024-30097 Microsoft Speech Application Programming Interface (SAPI) Remote Code Execution Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2024-30052 Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2024-29060 Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2024-29187 GitHub: CVE-2024-29187 WiX Burn-based bundles are vulnerable to binary hijack when run as SYSTEM Important
Windows Cloud Files Mini Filter Driver CVE-2024-30085 Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Container Manager Service CVE-2024-30076 Windows Container Manager Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Cryptographic Services CVE-2024-30096 Windows Cryptographic Services Information Disclosure Vulnerability Important
Windows DHCP Server CVE-2024-30070 DHCP Server Service Denial of Service Vulnerability Important
Windows Distributed File System (DFS) CVE-2024-30063 Windows Distributed File System (DFS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Event Logging Service CVE-2024-30072 Microsoft Event Trace Log File Parsing Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2024-30068 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2024-30064 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel-Mode Drivers CVE-2024-30084 Windows Kernel-Mode Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel-Mode Drivers CVE-2024-35250 Windows Kernel-Mode Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Link Layer Topology Discovery Protocol CVE-2024-30075 Windows Link Layer Topology Discovery Protocol Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Link Layer Topology Discovery Protocol CVE-2024-30074 Windows Link Layer Topology Discovery Protocol Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows NT OS Kernel CVE-2024-30099 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows NT OS Kernel CVE-2024-30088 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Perception Service CVE-2024-35265 Windows Perception Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-30069 Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30095 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30094 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Server Service CVE-2024-30062 Windows Standards-Based Storage Management Service Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Server Service CVE-2024-30080 Microsoft Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Standards-Based Storage Management Service CVE-2024-30083 Windows Standards-Based Storage Management Service Denial of Service Vulnerability Important
Windows Storage CVE-2024-30093 Windows Storage Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Themes CVE-2024-30065 Windows Themes Denial of Service Vulnerability Important
Windows Wi-Fi Driver CVE-2024-30078 Windows Wi-Fi Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Win32 Kernel Subsystem CVE-2024-30086 Windows Win32 Kernel Subsystem Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K – GRFX CVE-2024-30087 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K – GRFX CVE-2024-30091 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K – GRFX CVE-2024-30082 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Winlogon CVE-2024-30067 Winlogon Elevation of Privilege Vulnerability Important
Winlogon CVE-2024-30066 Winlogon Elevation of Privilege Vulnerability Important