Microsoft update

اصلاحیه‌های امنیتی مایکروسافت – آوریل 2023

شرکت مایکروسافت در روز سه‌شنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۳ (۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱)، اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را منتشر کرد. در این اصلاحیه یک مورد آسیب‌پذیری روز صفر ویندوز که به طور …

ادامه مطلب
Microsoft update

اصلاحیه های امنیتی مایکروسافت – نوامبر 2022

شرکت مایکروسافت در روز سه‌شنبه 8 نوامبر، اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را منتشر کرد. در این اصلاحیه شش آسیب‌پذیری ویندوز که به طور فعال مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند و مجموعا …

ادامه مطلب
Microsoft update

اصلاحیه های امنیتی مایکروسافت – اکتبر 2022

شرکت مایکروسافت در روز سه‌شنبه ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر)، اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را منتشر کرد. در این اصلاحیه یک آسیب پذیری ویندوز که به طور گسترده مورد سوء استفاده قرار گرفته …

ادامه مطلب