اصلاحیه‌های امنیتی مایکروسافت – آوریل 2024

microsofts patch

شرکت مایکروسافت در روز سه‌شنبه ۹ آوریل ۲۰۲۴ ( ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳) اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را منتشر کرد. این اصلاحیه شامل به روزرسانی‌های امنیتی برای ۱۵۰ نقص و ۶۷ باگ اجرای کد از راه دور (RCE) است.

جزئیات آسیب‌پذیری

وصله سه‌شنبه ماه آوریل، تنها سه آسیب‌پذیری حیاتی و بیش از ۶۷ باگ اجرای کد از راه دور را برطرف می‌کند. بیش از نیمی از این نقص‌های RCE در درایورهای SQL مایکروسافت یافت می‌شود که احتمالاً یک نقص مشترک دارند. افزون بر این برای ۲۶ نقص دور زدن Secure Boot از جمله دو مورد از Lenovo که در این ماه منتشر شد، وصله‌هایی ارائه شده است.

تعداد باگ‌ها در هر رده از آسیب‌پذیری‌ها به تفکیک به شرح زیر است:

۳۱ آسیب‌پذیری ارتقا سطح دسترسی
۲۹ آسیب‌پذیری عبور از راهکارهای امنیتی
۶۷ آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور
۱۳ آسیب‌پذیری افشای اطلاعات
۷ آسیب‌پذیری منع سرویس
۳ آسیب‌پذیری جعل

📌 تعداد کل ۱۵۰ نقص شامل ۵ نقص مایکروسافت Edge رفع شده در ۴ آوریل و ۲ نقص Mariner نمی‌شود. (Mariner یک توزیع لینوکس منبع باز است که توسط مایکروسافت برای خدمات Microsoft Azure توسعه یافته است.)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و نصب وصله‌های امنیتی ماه آوریل، به سایت مایکروسافت مراجعه کنید. 

آسیب‌پذیری‌های روز صفر

اصلاحیه‌های امنیتی آوریل، دو آسیب‌پذیری روز صفر را که به طور فعال در حملات بدافزار مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت، برطرف کرد. مایکروسافت در ابتدا نتوانست روزهای صفر را با عنوان “مورد بهره‌برداری فعال” علامت‌گذاری کند، اما Sophos و Trend Micro اطلاعاتی را در مورد نحوه استفاده فعالانه از آنها در حملات به اشتراک گذاشتند. دو  آسیب‌پذیری روز صفر به شرح زیر می‌باشد:

[CVE-2024-26234]

آسیب‌پذیری جعل Proxy Driver با شناسه CVE-2024-26234 و امتیاز 6.7 : اولین نقص روز صفری که توسط مایکروسافت در پچ آوریل برطرف شده، بنابر گزارش Sophos به یک درایور مخرب با امضای گواهی معتبر Microsoft Hardware Publisher مرتبط است. این درایور به منظور استقرار درب‌پشتی که قبلا توسط Stairwell فاش شده بود، استفاده شده است.

[CVE-2024-29988]

آسیب‌پذیری عبور از راهکارهای امنیتی SmartScreen Prompt با شناسه CVE-2024-29988 و امتیاز 8.8: این نقص امنیتی دور زدن یا عبور از وصله برای آسیب‌پذیری CVE-2024-21412 (همچنین دور زدن وصله برای CVE-2023-36025) است که به پیوست‌ها اجازه می‌دهد هنگام باز شدن فایل، درخواست‌های Microsoft Defender Smartscreen prompt را دور بزنند.

این آسیب‌پذیری توسط گروه هکری Water Hydra با انگیزه مالی به منظور هدف قرار دادن انجمن‌های معاملات forex و کانال‌های تلگرامی معاملات سهام در حملات spearphishing استفاده شد که تروجان دسترسی از راه دور DarkMe (RAT) را به کار برد. گفتنی است که مایکروسافت CVEها را به این دو نقص اختصاص نداده است و آنها بدون جدول زمانی برای رفع به بک لاگ وصله اضافه شده‌اند.

توصیه می‌شود در اسرع وقت اقدام به دانلود و نصب وصله‌های امنیتی ماه آوریل کنید.

جزئیات مربوط به آسیب‌پذیری‌های ارائه شده در جدول زیر قابل مشاهده است:

عنوان شناسه  آسیب‌پذیری (CVE ID) عنوان آسیب‌پذیری ( CVE title) شدت
.NET and Visual Studio CVE-2024-21409 .NET, .NET Framework, and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Important
Azure CVE-2024-29993 Azure CycleCloud Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure AI Search CVE-2024-29063 Azure AI Search Information Disclosure Vulnerability Important
Azure Arc CVE-2024-28917 Azure Arc-enabled Kubernetes Extension Cluster-Scope Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure Compute Gallery CVE-2024-21424 Azure Compute Gallery Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure Migrate CVE-2024-26193 Azure Migrate Remote Code Execution Vulnerability Important
Azure Monitor CVE-2024-29989 Azure Monitor Agent Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure Private 5G Core CVE-2024-20685 Azure Private 5G Core Denial of Service Vulnerability Moderate
Azure SDK CVE-2024-29992 Azure Identity Library for .NET Information Disclosure Vulnerability Moderate
Intel CVE-2024-2201 Intel: CVE-2024-2201 Branch History Injection Important
Internet Shortcut Files CVE-2024-29988 SmartScreen Prompt Security Feature Bypass Vulnerability Important
Mariner CVE-2019-3816 Unknown Unknown
Mariner CVE-2019-3833 Unknown Unknown
Microsoft Azure Kubernetes Service CVE-2024-29990 Microsoft Azure Kubernetes Service Confidential Container Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Brokering File System CVE-2024-28905 Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Brokering File System CVE-2024-28907 Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Brokering File System CVE-2024-26213 Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Brokering File System CVE-2024-28904 Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Defender for IoT CVE-2024-29055 Microsoft Defender for IoT Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Defender for IoT CVE-2024-29053 Microsoft Defender for IoT Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Defender for IoT CVE-2024-29054 Microsoft Defender for IoT Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Defender for IoT CVE-2024-21324 Microsoft Defender for IoT Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Defender for IoT CVE-2024-21323 Microsoft Defender for IoT Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Defender for IoT CVE-2024-21322 Microsoft Defender for IoT Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-3156 Chromium: CVE-2024-3156 Inappropriate implementation in V8 Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-29049 Microsoft Edge (Chromium-based) Webview2 Spoofing Vulnerability Moderate
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-29981 Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability Low
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-3159 Chromium: CVE-2024-3159 Out of bounds memory access in V8 Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-3158 Chromium: CVE-2024-3158 Use after free in Bookmarks Unknown
Microsoft Install Service CVE-2024-26158 Microsoft Install Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2024-26257 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Outlook CVE-2024-20670 Outlook for Windows Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2024-26251 Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft WDAC ODBC Driver CVE-2024-26214 Microsoft WDAC SQL Server ODBC Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-26244 Microsoft WDAC OLE DB Provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-26210 Microsoft WDAC OLE DB Provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Role: DNS Server CVE-2024-26233 Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Role: DNS Server CVE-2024-26231 Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Role: DNS Server CVE-2024-26227 Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Role: DNS Server CVE-2024-26223 Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Role: DNS Server CVE-2024-26221 Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Role: DNS Server CVE-2024-26224 Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Role: DNS Server CVE-2024-26222 Windows DNS Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Role: Windows Hyper-V CVE-2024-29064 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28937 Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28938 Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-29044 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28935 Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28940 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28943 Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28941 Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28910 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28944 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28908 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28909 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-29985 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28906 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28926 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28933 Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28934 Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28927 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28930 Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-29046 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28932 Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-29047 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28931 Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-29984 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28929 Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28939 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28942 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-29043 Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28936 Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-29045 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28915 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28913 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28945 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-29048 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28912 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28914 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-29983 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28911 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-29982 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Authentication Methods CVE-2024-29056 Windows Authentication Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Authentication Methods CVE-2024-21447 Windows Authentication Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows BitLocker CVE-2024-20665 BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Compressed Folder CVE-2024-26256 libarchive Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Cryptographic Services CVE-2024-26228 Windows Cryptographic Services Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Cryptographic Services CVE-2024-29050 Windows Cryptographic Services Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Defender Credential Guard CVE-2024-26237 Windows Defender Credential Guard Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows DHCP Server CVE-2024-26212 DHCP Server Service Denial of Service Vulnerability Important
Windows DHCP Server CVE-2024-26215 DHCP Server Service Denial of Service Vulnerability Important
Windows DHCP Server CVE-2024-26195 DHCP Server Service Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows DHCP Server CVE-2024-26202 DHCP Server Service Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Distributed File System (DFS) CVE-2024-29066 Windows Distributed File System (DFS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Distributed File System (DFS) CVE-2024-26226 Windows Distributed File System (DFS) Information Disclosure Vulnerability Important
Windows DWM Core Library CVE-2024-26172 Windows DWM Core Library Information Disclosure Vulnerability Important
Windows File Server Resource Management Service CVE-2024-26216 Windows File Server Resource Management Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows HTTP.sys CVE-2024-26219 HTTP.sys Denial of Service Vulnerability Important
Windows Internet Connection Sharing (ICS) CVE-2024-26253 Windows rndismp6.sys Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Internet Connection Sharing (ICS) CVE-2024-26252 Windows rndismp6.sys Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Kerberos CVE-2024-26183 Windows Kerberos Denial of Service Vulnerability Important
Windows Kerberos CVE-2024-26248 Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2024-20693 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2024-26245 Windows SMB Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2024-26229 Windows CSC Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2024-26218 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) CVE-2024-26209 Microsoft Local Security Authority Subsystem Service Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Message Queuing CVE-2024-26232 Microsoft Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Message Queuing CVE-2024-26208 Microsoft Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Mobile Hotspot CVE-2024-26220 Windows Mobile Hotspot Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Proxy Driver CVE-2024-26234 Proxy Driver Spoofing Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-28902 Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-28900 Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-28901 Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-26255 Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-26230 Windows Telephony Server Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-26239 Windows Telephony Server Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-26207 Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-26217 Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-26211 Windows Remote Access Connection Manager Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Remote Procedure Call CVE-2024-20678 Remote Procedure Call Runtime Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-26200 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-26179 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-26205 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-29061 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-28921 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-20689 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-26250 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-28922 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-29062 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-20669 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-28898 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-20688 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-23593 Lenovo: CVE-2024-23593 Zero Out Boot Manager and drop to UEFI Shell Important
Windows Secure Boot CVE-2024-28896 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-28919 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-23594 Lenovo: CVE-2024-23594 Stack Buffer Overflow in LenovoBT.efi Important
Windows Secure Boot CVE-2024-28923 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-28903 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-26189 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-26240 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-28924 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-28897 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-28925 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-26175 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-28920 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-26194 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-26180 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-26171 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-26168 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Storage CVE-2024-29052 Windows Storage Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Telephony Server CVE-2024-26242 Windows Telephony Server Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Update Stack CVE-2024-26236 Windows Update Stack Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Update Stack CVE-2024-26235 Windows Update Stack Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows USB Print Driver CVE-2024-26243 Windows USB Print Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Virtual Machine Bus CVE-2024-26254 Microsoft Virtual Machine Bus (VMBus) Denial of Service Vulnerability Important
Windows Win32K – ICOMP CVE-2024-26241 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important