اصلاحیه‌های امنیتی مایکروسافت – ژوئن 2023

اصلاحیه های امنیتی مایکروسافت

شرکت مایکروسافت در روز سه‌شنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲) اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را منتشر کرد. در این اصلاحیه مجموعا ۷۸ نقص، از جمله ۳۸ آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور (RCE) وصله شده است.

جزئیات آسیب‌پذیر‌ی‌های ماه ژوئن

شش مورد از آسیب‌پذیری‌های وصله شده این ماه با عنوان «حیاتی» طبقه‌بندی شده‌اند، چرا که امکان اجرای کد از راه دور، ارتقا سطح دسترسی و منع سرویس را فراهم می‌سازند.

تعداد باگ‌ها در هر رده از آسیب‌پذیری‌ها به تفکیک به شرح زیر است:

  • ۱۷ آسیب‌پذیری ارتقا سطح دسترسی
  • ۳ آسیب‎‌پذیری عبور از راهکارهای امنیتی
  • ۳۲ آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور
  • ۵ آسیب‌پذیری افشای اطلاعات
  • ۱۰ آسیب‌پذیری منع سرویس
  • ۱۰ آسیب‌پذیری جعل
  • ۱ آسیب‌پذیری Edge – آسیب‌پذیری‌های کروم

× باگ‌های مذکور، در بردارنده  ۱۶ آسیب‌پذیری Microsoft Edge که هفته گذشته، در تاریخ ۲ ژوئن برطرف شده بود نمی‌باشد.

گفتنی است که وصله سه‌شنبه ماه ژوئن، هیچ آسیب‌پذیری روز صفر یا باگ‌های مورد سوء استفاده فعالی را برطرف نمی‌کند و تنها اندکی از فشاری که معمولاً توسط ادمین‌های ویندوز در این روزها احساس می‌شود را کاهش می‌دهد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و نصب وصله‌های امنیتی ارائه شده ماه ژوئن، به سایت مایکروسافت مراجعه کنید. 

آسیب‌پذیری‌های قابل توجه

در حالی که هیچ آسیب‌پذیری روز صفری در به‌ روزرسانی‌های امنیتی ماه ژوئن 2023 وجود ندارد، برخی از نقص‌های قابل توجه عبارتند از:

[CVE-2023-29357] 

آسیب‌پذیری ارتقا سطح دسترسی در Microsoft SharePoint Serverدر این اصلاحیه، نقص ارتقا سطح دسترسی در Microsoft SharePoint Server با شناسه CVE-2023-29357 توسط مایکروسافت برطرف شد که به مهاجمان اجازه می‌دهد تا سطح دسترسی سایر کاربران از جمله ادمین‌ها را در اختیار بگیرند. مایکروسافت اعلام کرد: ″مهاجمی که به توکن‌های جعلی احراز هویت JWT دسترسی یابد، می‌تواند از آنها برای اجرای حمله شبکه‌ای استفاده کند که احراز هویت را دور می‌زند و به سطح دسترسی یک کاربر احراز هویت شده دسترسی پیدا کند.″ در حالی که به گزارش مایکروسافت این باگ به طور فعال مورد سوء استفاده قرار می گیرد، اما جزئیاتی در مورد نحوه سوء استفاده از آن وجود ندارد.

[CVE-2023-32031]

آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Microsoft Exchange Serverمایکروسافت یک آسیب‌پذیری در Microsoft Exchange با شناسه CVE-2023-32031 که امکان اجرای کد از راه دور احراز هویت را فراهم می‌کند، برطرف ساخت. به گفته مایکروسافت: “نقص یاد شده به مهاجم این امکان را می‌دهد که اکانت‌های سرور را در اجرای کد دلخواه از راه دور مورد هدف قرار دهد. در واقع مهاجم به عنوان یک کاربر احراز هویت شده، قادر است از طریق ارتباط شبکه‌ای، کدهای مخرب را در زمینه اکانت سرور فعال کند.”

علاوه بر این مایکروسافت به‌ روزرسانی‌های متعددی برای آسیب‌پذیری‌های مایکروسافت آفیس منتشر کرد که به عوامل تهدید اجازه می‌دهد از اسناد مخرب اکسل و OneNote به منظور اجرای کد از راه دور استفاده کنند.  در آسیب‌پذیری‌های  OneNote و Outlook که تحت عناوین CVE-2023-33133 (Excel), CVE-2023-33137 (Excel), CVE-2023-33140 (OneNote), CVE-2023-33131 (Outlook) شناسایی می‌شوند، از کاربر خواسته می‌شود که روی لینک موجود در فایل یا ایمیل مخرب کلیک کند. 

توصیه می‌شود که در اسرع وقت وصله‌های امنیتی منتشر شده ماه ژوئن را دانلود و نصب کنید.

جزئیات مرتبط با آسیب‌پذیری‌های ارائه شده در جدول زیر قابل مشاهده است:

عنوان شناسه  آسیب‌پذیری (CVE ID) عنوان آسیب‌پذیری ( CVE title) شدت
.NET and Visual Studio CVE-2023-24895 .NET, .NET Framework, and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Important
.NET and Visual Studio CVE-2023-33126 .NET and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Important
.NET and Visual Studio CVE-2023-24936 .NET, .NET Framework, and Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability Moderate
.NET and Visual Studio CVE-2023-33135 .NET and Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability Important
.NET and Visual Studio CVE-2023-32032 .NET and Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability Important
.NET and Visual Studio CVE-2023-32030 .NET and Visual Studio Denial of Service Vulnerability Important
.NET and Visual Studio CVE-2023-33128 .NET and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Important
.NET and Visual Studio CVE-2023-24897 .NET, .NET Framework, and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Critical
.NET Core CVE-2023-29331 .NET, .NET Framework, and Visual Studio Denial of Service Vulnerability Important
.NET Framework CVE-2023-29326 .NET Framework Remote Code Execution Vulnerability Important
ASP .NET CVE-2023-33141 Yet Another Reverse Proxy (YARP) Denial of Service Vulnerability Important
Azure DevOps CVE-2023-21569 Azure DevOps Server Spoofing Vulnerability Important
Azure DevOps CVE-2023-21565 Azure DevOps Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2023-24896 Dynamics 365 Finance Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2941 Chromium: CVE-2023-2941 Inappropriate implementation in Extensions API Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-33145 Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2937 Chromium: CVE-2023-2937 Inappropriate implementation in Picture In Picture Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2936 Chromium: CVE-2023-2936 Type Confusion in V8 Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2935 Chromium: CVE-2023-2935 Type Confusion in V8 Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2940 Chromium: CVE-2023-2940 Inappropriate implementation in Downloads Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2939 Chromium: CVE-2023-2939 Insufficient data validation in Installer Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2938 Chromium: CVE-2023-2938 Inappropriate implementation in Picture In Picture Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2931 Chromium: CVE-2023-2931 Use after free in PDF Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2930 Chromium: CVE-2023-2930 Use after free in Extensions Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2929 Chromium: CVE-2023-2929 Out of bounds write in Swiftshader Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2934 Chromium: CVE-2023-2934 Out of bounds memory access in Mojo Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2933 Chromium: CVE-2023-2933 Use after free in PDF Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2932 Chromium: CVE-2023-2932 Use after free in PDF Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-3079 Chromium: CVE-2023-3079 Type Confusion in V8 Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-29345 Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability Low
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-33143 Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability Moderate
Microsoft Exchange Server CVE-2023-32031 Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2023-28310 Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2023-33146 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2023-33133 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2023-32029 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2023-33137 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office OneNote CVE-2023-33140 Microsoft OneNote Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office Outlook CVE-2023-33131 Microsoft Outlook Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2023-33142 Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2023-33129 Microsoft SharePoint Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2023-33130 Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2023-33132 Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2023-29357 Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Microsoft Power Apps CVE-2023-32024 Microsoft Power Apps Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Printer Drivers CVE-2023-32017 Microsoft PostScript Printer Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2023-29372 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2023-29370 Windows Media Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2023-29365 Windows Media Remote Code Execution Vulnerability Important
NuGet Client CVE-2023-29337 NuGet Client Remote Code Execution Vulnerability Important
Remote Desktop Client CVE-2023-29362 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability Important
Remote Desktop Client CVE-2023-29352 Windows Remote Desktop Security Feature Bypass Vulnerability Important
Role: DNS Server CVE-2023-32020 Windows DNS Spoofing Vulnerability Important
SysInternals CVE-2023-29353 Sysinternals Process Monitor for Windows Denial of Service Vulnerability Low
Visual Studio CVE-2023-29007 GitHub: CVE-2023-29007 Arbitrary configuration injection via `git submodule deinit` Important
Visual Studio CVE-2023-33139 Visual Studio Information Disclosure Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2023-25652 GitHub: CVE-2023-25652 “git apply –reject” partially-controlled arbitrary file write Important
Visual Studio CVE-2023-25815 GitHub: CVE-2023-25815 Git looks for localized messages in an unprivileged place Important
Visual Studio CVE-2023-27911 AutoDesk: CVE-2023-27911 Heap buffer overflow vulnerability in Autodesk® FBX® SDK 2020 or prior Important
Visual Studio CVE-2023-27910 AutoDesk: CVE-2023-27910 stack buffer overflow vulnerability in Autodesk® FBX® SDK 2020 or prior Important
Visual Studio CVE-2023-29011 GitHub: CVE-2023-29011 The config file of `connect.exe` is susceptible to malicious placing Important
Visual Studio CVE-2023-29012 GitHub: CVE-2023-29012 Git CMD erroneously executes `doskey.exe` in current directory, if it exists Important
Visual Studio CVE-2023-27909 AutoDesk: CVE-2023-27909 Out-Of-Bounds Write Vulnerability in Autodesk® FBX® SDK 2020 or prior Important
Visual Studio Code CVE-2023-33144 Visual Studio Code Spoofing Vulnerability Important
Windows Authentication Methods CVE-2023-29364 Windows Authentication Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Bus Filter Driver CVE-2023-32010 Windows Bus Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Cloud Files Mini Filter Driver CVE-2023-29361 Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Collaborative Translation Framework CVE-2023-32009 Windows Collaborative Translation Framework Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Container Manager Service CVE-2023-32012 Windows Container Manager Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows CryptoAPI CVE-2023-24937 Windows CryptoAPI Denial of Service Vulnerability Important
Windows CryptoAPI CVE-2023-24938 Windows CryptoAPI Denial of Service Vulnerability Important
Windows DHCP Server CVE-2023-29355 DHCP Server Service Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Filtering CVE-2023-29368 Windows Filtering Platform Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows GDI CVE-2023-29358 Windows GDI Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Geolocation Service CVE-2023-29366 Windows Geolocation Service Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Group Policy CVE-2023-29351 Windows Group Policy Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Hello CVE-2023-32018 Windows Hello Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2023-32013 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Critical
Windows Installer CVE-2023-32016 Windows Installer Information Disclosure Vulnerability Important
Windows iSCSI CVE-2023-32011 Windows iSCSI Discovery Service Denial of Service Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2023-32019 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Important
Windows NTFS CVE-2023-29346 NTFS Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows ODBC Driver CVE-2023-29373 Microsoft ODBC Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows OLE CVE-2023-29367 iSCSI Target WMI Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows PGM CVE-2023-29363 Windows Pragmatic General Multicast (PGM) Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows PGM CVE-2023-32014 Windows Pragmatic General Multicast (PGM) Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows PGM CVE-2023-32015 Windows Pragmatic General Multicast (PGM) Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Remote Procedure Call Runtime CVE-2023-29369 Remote Procedure Call Runtime Denial of Service Vulnerability Important
Windows Resilient File System (ReFS) CVE-2023-32008 Windows Resilient File System (ReFS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Server Service CVE-2023-32022 Windows Server Service Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows SMB CVE-2023-32021 Windows SMB Witness Service Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows TPM Device Driver CVE-2023-29360 Windows TPM Device Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K CVE-2023-29371 Windows GDI Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K CVE-2023-29359 GDI Elevation of Privilege Vulnerability Important