اصلاحیه های امنیتی مایکروسافت – نوامبر 2022

Microsoft update

شرکت مایکروسافت در روز سه‌شنبه 8 نوامبر، اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را منتشر کرد. در این اصلاحیه شش آسیب‌پذیری ویندوز که به طور فعال مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند و مجموعا ۶۸ نقص وصله شد.

جزئیات آسیب‌پذیر‌ی‌های ماه نوامبر

11 آسیب‌پذیری از 68 آسیب‌پذیری رفع شده در این به‌روزرسانی، به‌عنوان «حیاتی» طبقه‌بندی می‌شوند، چرا که امکان ارتقای دسترسی، جعل یا اجرای کد از راه دور را فراهم می‌کنند که یکی از شدیدترین انواع آسیب‌پذیری‌ها است.

تعداد باگ‌های آسیب‌پذیری‌ها به تفکیک به شرح زیر است:

  • 27 آسیب‌پذیری ارتقا سطح دسترسی
  • 4 آسیب‎‌پذیری عبور از راهکارهای امنیتی
  • 16 آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور
  • 11 آسیب‌پذیری افشای اطلاعات
  • 6 آسیب‌پذیری منع سرویس
  • 3 آسیب‌پذیری جعل

*باگ‌های مذکور شامل دو آسیب‌پذیری OpenSSL فاش شده در 2 نوامبر نمی‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و نصب وصله‌های امنیتی ارائه شده ماه نوامبر، به سایت مایکروسافت مراجعه کنید.

آسیب‌پذیری‌‌های روز صفر

در به‌روزرسانی‌های اصلاحیه‌ امنیتی ماه نوامبر، شش آسیب‌پذیری روز صفر وصله شدند که به طور گسترده و فعال مورد سوء استفاده قرار گرفته‌ بوند:

[CVE-2022-41128]

این مورد هنگامی رخ می‌دهد که کاربر با نسخه آسیب‌پذیر ویندوز به یک سرور مخرب دسترسی داشته باشد و مهاجم اشتراک سرور یا وبسایت ساخته شده ویژه را میزبانی کند. مهاجم هیچ راهی برای وادار کردن کاربران به بازدید از این اشتراک سرور یا وب سایت ساخته شده خاص ندارد، اما باید آنها را متقاعد کند که از اشتراک سرور یا وب سایت بازدید کنند.

[CVE-2022-41091]

آسیب‌پذیری عبور از راهکارهای امنیتی ویندوز CVE-2022-41091: در این نوع آسیب‌پذیری مهاجم امکان ایجاد فایل مخربی که از موانع Mark of the Web (MOTW) عبور کند را دارا است که منجر به از دست دادن محدود یکپارچگی و در دسترس بودن ویژگی‌های امنیتی مانند Protected View مایکروسافت آفیس می‌شود. در واقع سوء استفاده از این آسیب‌پذیری به سادگی ایجاد یک آرشیو ZIP حاوی یک فایل فقط خواندنی است که در به‌روزرسانی‌های امنیتی نوامبر دو مورد دور زدن Mark of the Web برطرف شده است.

[CVE-2022-41073]

آسیب‌پذیری CVE-2022-41073 که از نوع  افزایش سطح دسترسی در Windows Print Spooler است و بنابر گفته مایکروسافت مهاجمی که موفق به سوء استفاده از این آسیب‌پذیری شود، دسترسی SYSTEM را به دست می‌آورد.

[CVE-2022-41125]

دیگر آسیب‌پذیری افشا شده با عنوان CVE-2022-41125 که از نوع افزایش سطح دسترسی در Windows CNG Key Isolation Service است و امکان دسترسی به SYSTEM را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

[CVE-2022-41040]

گفتنی است که مایکروسافت در به‌روزرسانی‌های امنیتی این ماه، دو آسیب‌پذیری روز صفر که به‌طور فعال مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند، با نام‌های CVE-2022-41040 و CVE-2022-41082،که ProxyNotShell نیز نامیده می‌شوند را وصله کرده است.

آسیب‌پذیری CVE-2022-41040 در زمینه ارتقا سطح دسترسی در سرور Microsoft Exchange است و امکان اجرای PowerShell در سیستم را برای مهاجم مهیا می‌کند.

[CVE-2022-41082]

و آسیب‌پذیری شناخته شده دیگر با نام CVE-2022-41082 که مرتبط با اجرای کد از راه دور در سرور Microsoft Exchange است. در واقع مهاجم با اجرای کد مخرب از راه دور می‌تواند اکانت‌های سرور را مورد هدف قرار دهد.

توصیه می‌شود که هرچه سریع‌تر وصله‌های امنیتی منتشر شده را دانلود و نصب کنید.

در جدول زیر می‌توانید جزئیات مرتبط با آسیب‌پذیری‌های ارائه شده را مشاهده کنید:

عنوان شناسه آسیب‌پذیری (CVE ID) عنوان آسیب‌پذیری ( CVE title) شدت
.NET Framework CVE-2022-41064 .NET Framework Information Disclosure Vulnerability Important
AMD CPU Branch CVE-2022-23824 AMD: CVE-2022-23824 IBPB and Return Address Predictor Interactions Important
Azure CVE-2022-39327 GitHub: CVE-2022-39327 Improper Control of Generation of Code (‘Code Injection’) in Azure CLI Critical
Azure CVE-2022-41085 Azure CycleCloud Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure Real Time Operating System CVE-2022-41051 Azure RTOS GUIX Studio Remote Code Execution Vulnerability Important
Linux Kernel CVE-2022-38014 Windows Subsystem for Linux (WSL2) Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2022-41066 Microsoft Business Central Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2022-41040 Microsoft Exchange Information Disclosure Vulnerability Critical
Microsoft Exchange Server CVE-2022-41082 Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2022-41078 Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2022-41080 Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Microsoft Exchange Server CVE-2022-41079 Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2022-41123 Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2022-41113 Windows Win32 Kernel Subsystem Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2022-41052 Windows Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office ADV220003 Microsoft Defense in Depth Update Important
Microsoft Office CVE-2022-41105 Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2022-41107 Microsoft Office Graphics Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2022-41104 Microsoft Excel Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2022-41063 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2022-41106 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2022-41122 Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2022-41062 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Word CVE-2022-41103 Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office Word CVE-2022-41061 Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Word CVE-2022-41060 Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability Important
Network Policy Server (NPS) CVE-2022-41056 Network Policy Server (NPS) RADIUS Protocol Denial of Service Vulnerability Important
Network Policy Server (NPS) CVE-2022-41097 Network Policy Server (NPS) RADIUS Protocol Information Disclosure Vulnerability Important
Open Source Software CVE-2022-3786 OpenSSL: CVE-2022-3786 X.509 certificate verification buffer overrun Unknown
Open Source Software CVE-2022-3602 OpenSSL: CVE-2022-3602 X.509 certificate verification buffer overrun Unknown
Role: Windows Hyper-V CVE-2022-38015 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Critical
SysInternals CVE-2022-41120 Microsoft Windows Sysmon Elevation of Privilege Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2022-39253 GitHub: CVE-2022-39253 Local clone optimization dereferences symbolic links by default Important
Visual Studio CVE-2022-41119 Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Advanced Local Procedure Call CVE-2022-41093 Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows ALPC CVE-2022-41045 Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows ALPC CVE-2022-41100 Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Bind Filter Driver CVE-2022-41114 Windows Bind Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows BitLocker CVE-2022-41099 BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows CNG Key Isolation Service CVE-2022-41125 Windows CNG Key Isolation Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Devices Human Interface CVE-2022-41055 Windows Human Interface Device Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Digital Media CVE-2022-41095 Windows Digital Media Receiver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows DWM Core Library CVE-2022-41096 Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Extensible File Allocation CVE-2022-41050 Windows Extensible File Allocation Table Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Group Policy Preference Client CVE-2022-37992 Windows Group Policy Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Group Policy Preference Client CVE-2022-41086 Windows Group Policy Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows HTTP.sys CVE-2022-41057 Windows HTTP.sys Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kerberos CVE-2022-37967 Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Windows Kerberos CVE-2022-41053 Windows Kerberos Denial of Service Vulnerability Important
Windows Kerberos CVE-2022-37966 Windows Kerberos RC4-HMAC Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Windows Mark of the Web (MOTW) CVE-2022-41049 Windows Mark of the Web Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Mark of the Web (MOTW) CVE-2022-41091 Windows Mark of the Web Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Netlogon CVE-2022-38023 Netlogon RPC Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Network Address Translation (NAT) CVE-2022-41058 Windows Network Address Translation (NAT) Denial of Service Vulnerability Important
Windows ODBC Driver CVE-2022-41047 Microsoft ODBC Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows ODBC Driver CVE-2022-41048 Microsoft ODBC Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Overlay Filter CVE-2022-41101 Windows Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Overlay Filter CVE-2022-41102 Windows Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2022-41044 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2022-41116 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Denial of Service Vulnerability Important
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2022-41090 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Denial of Service Vulnerability Important
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2022-41039 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2022-41088 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Print Spooler Components CVE-2022-41073 Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Resilient File System (ReFS) CVE-2022-41054 Windows Resilient File System (ReFS) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Scripting CVE-2022-41118 Windows Scripting Languages Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Scripting CVE-2022-41128 Windows Scripting Languages Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Win32K CVE-2022-41092 Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K CVE-2022-41109 Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K CVE-2022-41098 Windows GDI+ Information Disclosure Vulnerability Important