Padvish AntiCrypto

ضدباجگیر پادویش خانگی نسخه ۱.۷.۱۸۳.۲۱۳۲ منتشر شد

در این به‌روزرسانی ضد باجگیر پادویش خانگی از نسخه 1.5.184.1153 به نسخه 1.7.183.2132 ارتقا یافت.  علاوه بر بهبودها و رفع باگ‌های جزئی، ضد باجگیر پادویش نسخه 1.7.183.2132 با تغییرات زیر همراه بوده است: اضافه شدن …

ادامه مطلب
کاندیدای پایدار خانگی

انتشار نسخه جدید آنتی ویروس پادویش

در این به‌روزرسانی آنتی ویروس پادویش انتشار خانگی از نسخه‌ی ۲.۱۰.۵۴۷.۹۳۵۴ به نسخه ۲.۱۱.۱۵۳.۹۷۲۸  ارتقا یافت. تغییرات آنتی ویروس پادویش در نسخه جدید شامل موارد زیر بوده است: قابلیت‌های جدید اضافه شدن قابلیت تشخیص اتصال …

ادامه مطلب
Padvish Console

انتشار نسخه ۱.۱۶.۴۰۵.۵۵۵۰ کنسول مدیریتی پادویش

در این به‌روزرسانی کنسول مدیریتی پادویش از نسخه ۱.۱۶.۳۶۸.۵۳۷۸ به نسخه ۱.۱۶.۴۰۵.۵۵۵۰ ارتقا یافت.  علاوه بر رفع باگ‌های جزئی، کنسول مدیریتی نسخه ۱.۱۶.۴۰۵.۵۵۵۰ با تغییرات زیر همراه بوده است: قابلیت‌های جدید اضافه شدن …

ادامه مطلب
padvish av

انتشار نسخه جدید آنتی ویروس پادویش

در این به‌روزرسانی آنتی ویروس پادویش (خانگی و سازمانی) از نسخه‌ی ۲.۱۰.۵۴۷.۹۳۵۴ به نسخه ۲.۱۰.۶۲۳.۹۶۵۶  ارتقا یافت.  تغییرات آنتی ویروس پادویش در نسخه جدید شامل موارد زیر بوده است: بهبود‌های صورت گرفته …

ادامه مطلب

انتشار نسخه جدید ناظر پیکربندی پادویش مکاپ

در این به‌روزرسانی ناظر پیکربندی پادویش مکاپ از نسخه ۱.۲.۲۳۴.۱۳۷۲ به نسخه ۱.۲.۲۴۰.۱۳۷۹ ارتقا یافت.  تغییرات ناظر پیکربندی پادویش مکاپ شامل موارد زیر بوده است: رفع باگ مشاهده‌ی سطر تکراری در Managed Computers به ازای یک کلاینت در …

ادامه مطلب
padvish-2

نسخه جدید آنتی ویروس پادویش سازمانی منتشر شد

در این به‌روزرسانی کنسول مدیریتی پادویش به نسخه 1.16.368.5378 و  پادویش Ultimate به نسخه 2.10.547.9354 ارتقا یافتند.  تغییرات آنتی ویروس پادویش نسخه سازمانی شامل موارد زیر بوده است: قابلیت‌های جدید اضافه شدن نوع محصولات جدید …

ادامه مطلب
padvish

نسخه جدید آنتی ویروس پادویش سازمانی منتشر شد

در این به‌روزرسانی کنسول مدیریتی پادویش به نسخه ۱.۱۶.۲۷۷.۵۰۵۸ و  پادویش Ultimate به نسخه ۲.۱۰.۴۵۰.۹۰۵۱ ارتقا یافتند.  علاوه بر رفع باگ‌های جزئی، تغییرات کنسول مدیریتی پادویش از نسخه ۱.۱۶.۱۹۰.۴۸۴۶ تا ۱.۱۶.۲۷۷.۵۰۵۸ شامل مورد زیر بوده است: امکان جلوگیری …

ادامه مطلب
padvish-2

نسخه ۲.۱۰.۳۸۶.۸۹۱۸ پادویش منتشر شد

در این به‌روزرسانی آنتی ویروس پادویش (Total Security و Ultimate)  از نسخه‌ی ۲.۱۰.۲۷۳.۸۳۴۱ به نسخه ۲.۱۰.۳۸۶.۸۹۱۸ ارتقا یافت. تغییرات آنتی ویروس پادویش نسخه ۲.۱۰.۳۸۶.۸۹۱۸: قابلیت‌های اضافه شده اضافه شدن قابلیت اتصال همزمان چندین …

ادامه مطلب
به روز رسانی پادویش به نسخه جدید

انتشار نسخه جدید کنسول مدیریتی پادویش

در این به‌روزرسانی کنسول مدیریتی پادویش از نسخه‌ی ۱.۱۶.۱۵۷.۴۵۹۸ به ۱.۱۶.۱۹۰.۴۸۴۶ ارتقا یافت. تغییرات کنسول مدیریتی نسخه ۱.۱۶.۱۹۰.۴۸۴۶: علاوه بر رفع باگ‌های جزئی تغییراتی در بخش‌های زیر اعمال شده است: …

ادامه مطلب