padvish Console

انتشار نسخه ۱.۲۳.۲۱۹.۷۱۸۸ کنسول مدیریتی پادویش

در این به‌ روزرسانی کنسول مدیریتی پادویش از نسخه ۱.۲۳.۱۴۵.۶۹۷۱ به نسخه‌ ۱.۲۳.۲۱۹.۷۱۸۸ ارتقا یافت. نسخه ۱.۲۳.۲۱۹.۷۱۸۸ کنسول مدیریتی با تغییرات زیر همراه بوده است: بهبود‌ها‌ی صورت گرفته بهبود در مکانیزم رجیستر …

ادامه مطلب
padvish

نسخه 2.16.214.11181 آنتی ویروس پادویش منتشر شد

در این به‌روزرسانی آنتی‌ ویروس پادویش (Total Security و Ultimate) از نسخه 2.16.169.11093 به نسخه 2.16.214.11181 ارتقا یافت. تغییرات آنتی ویروس پادویش در نسخه 2.16.214.11181: رفع باگ‌ جزئی  علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه جزئیات …

ادامه مطلب
padvish

نسخه 2.16.169.11093 آنتی ویروس پادویش سازمانی منتشر شد

در این به‌روزرسانی آنتی‌ ویروس پادویش سازمانی از نسخه‌ 2.14.162.10831 به نسخه‌ 2.16.169.11093 و کنسول مدیریتی آن از نسخه‌ 1.21.289.6695 به نسخه‌ 1.23.145.6971 ارتقا یافت. ✅ تغییرات آنتی ویروس پادویش در نسخه جدید شامل موارد زیر …

ادامه مطلب
padvish

نسخه ۲.۱۴.۱۶۲.۱۰۸۳۱ آنتی ویروس پادویش سازمانی منتشر شد

در این به‌روزرسانی آنتی ویروس پادویش سازمانی از نسخه‌ 2.14.143.10570 به نسخه 2.14.162.10831 و کنسول مدیریتی آن نیز از نسخه‌ 1.21.106.6201 به نسخه‌ 1.21.289.6695 ارتقا یافت. تغییرات آنتی ویروس پادویش در نسخه جدید شامل …

ادامه مطلب
padvish

نسخه ۲.۱۴.۱۱۷.۱۰۳۷۵ آنتی ویروس پادویش سازمانی منتشر شد

در این به‌روزرسانی آنتی ویروس پادویش سازمانی از نسخه‌ ۲.۱۱.۲۲۵.۱۰۲۲۳ به نسخه ۲.۱۴.۱۱۷.۱۰۳۷۵ و کنسول مدیریتی آن نیز از نسخه‌ ۱.۱۷.۲۵۸.۶۲۰۴ به نسخه‌ ۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱ ارتقا یافت. تغییرات آنتی ویروس پادویش و کنسول مدیریتی آن …

ادامه مطلب