مجله امنیت اطلاعات- اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

در این شماره با اخبار امنیت اطلاعات و رویدادهای مهم این حوزه در اردیبهشت ماه آشنا می شوید. بدافزار Wizzmonetize تبلیغ افزار Wizzmonetize یکی از پردردسرترین تبلیغ افزار‌های شناخته شده در حملات …

ادامه مطلب