padvish

نسخه 2.16.163.11067 آنتی ویروس پادویش منتشر شد

در این به‌ روزرسانی آنتی ویروس پادویش خانگی از نسخه‌ 2.14.162.10831 به نسخه 2.16.163.11067 ارتقا یافت. تغییرات آنتی ویروس پادویش در نسخه جدید شامل موارد زیر بوده است: قابلیت‌های جدید قابلیت پشتیبانی از مجوز‌ها‌ی MDR …

ادامه مطلب
padvish

نسخه ۲.۱۴.۱۶۲.۱۰۸۳۱ آنتی ویروس پادویش سازمانی منتشر شد

در این به‌روزرسانی آنتی ویروس پادویش سازمانی از نسخه‌ 2.14.143.10570 به نسخه 2.14.162.10831 و کنسول مدیریتی آن نیز از نسخه‌ 1.21.106.6201 به نسخه‌ 1.21.289.6695 ارتقا یافت. تغییرات آنتی ویروس پادویش در نسخه جدید شامل …

ادامه مطلب
padvish

نسخه 2.14.143.10570 آنتی ویروس پادویش منتشر شد

در این به‌روزرسانی آنتی ویروس پادویش خانگی به نسخه 2.14.143.10570 رسید و  آنتی ویروس پادویش سازمانی از نسخه 2.14.117.10375 به نسخه 2.14.143.10570 ارتقا یافت. تغییرات آنتی ویروس پادویش خانگی و سازمانی در نسخه …

ادامه مطلب
padvish

انتشار نسخه 2.1.106.108 محافظ درگاه ایمیل سازمانی پادویش

نسخه 2.1.106.108 محافظ درگاه ایمیل پادویش (Padvish Mail Gateway) برای کاربران سازمانی منتشر شد. در این به روزرسانی محافظ درگاه ایمیل پادویش از نسخه 1.300.106.112 به نسخه 2.1.106.108 ارتقا یافت. علاوه بر …

ادامه مطلب
AC-MYPADVISH

ضدباج‌گیر پادویش خانگی نسخه 1.7.269.2897 منتشر شد

در این به‌روزرسانی ضد باج‌گیر پادویش خانگی از نسخه‌ 1.7.261.2457 به نسخه 1.7.269.2897 ارتقا یافت. تغییرات ضد باج‌گیر پادویش نسخه 1.7.269.2897 :  رفع باگ‌های جزئی علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه جزئیات فنی تغییرات سری 1.7، …

ادامه مطلب
padvish

نسخه ۲.۱۴.۱۱۷.۱۰۳۷۵ آنتی ویروس پادویش سازمانی منتشر شد

در این به‌روزرسانی آنتی ویروس پادویش سازمانی از نسخه‌ ۲.۱۱.۲۲۵.۱۰۲۲۳ به نسخه ۲.۱۴.۱۱۷.۱۰۳۷۵ و کنسول مدیریتی آن نیز از نسخه‌ ۱.۱۷.۲۵۸.۶۲۰۴ به نسخه‌ ۱.۲۱.۱۰۶.۶۲۰۱ ارتقا یافت. تغییرات آنتی ویروس پادویش و کنسول مدیریتی آن …

ادامه مطلب
padvish

نسخه 2.11.268.10340 آنتی ویروس پادویش سازمانی منتشر شد

در این به‌روزرسانی آنتی ویروس پادویش سازمانی از نسخه 2.11.261.10331 به نسخه‌ 2.11.268.10340  ارتقا یافت. تغییرات آنتی ویروس پادویش نسخه 2.11.268.10340:  رفع باگ‌های جزئی علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه جزئیات فنی تغییرات سری …

ادامه مطلب
padvish

نسخه 2.11.261.10331 آنتی ویروس پادویش سازمانی منتشر شد

در این به‌روزرسانی آنتی ویروس پادویش سازمانی از نسخه‌ 2.11.225.10223 به نسخه 2.11.261.10331 و کنسول مدیریتی آن نیز از نسخه‌ 1.17.193.5953 به نسخه‌ 1.17.238.6153  ارتقا یافت. تغییرات آنتی ویروس پادویش و کنسول مدیریتی آن در …

ادامه مطلب