Padvish Console

انتشار نسخه 1.23.342.7550 کنسول مدیریتی پادویش

در این به‌ روزرسانی کنسول مدیریتی پادویش از نسخه 1.23.327.7489 به نسخه 1.23.342.7550 ارتقا یافت. نسخه‌ 1.23.342.7550 کنسول مدیریتی پادویش با تغییرات زیر همراه بوده است: رفع باگ‌های جزئی به تمامی کاربران …

ادامه مطلب
padvish Console

انتشار نسخه ۱.۲۳.۲۱۹.۷۱۸۸ کنسول مدیریتی پادویش

در این به‌ روزرسانی کنسول مدیریتی پادویش از نسخه ۱.۲۳.۱۴۵.۶۹۷۱ به نسخه‌ ۱.۲۳.۲۱۹.۷۱۸۸ ارتقا یافت. نسخه ۱.۲۳.۲۱۹.۷۱۸۸ کنسول مدیریتی با تغییرات زیر همراه بوده است: بهبود‌ها‌ی صورت گرفته بهبود در مکانیزم رجیستر …

ادامه مطلب
padvish android

نسخه 3.14.8.768 آنتی ویروس پادویش اندروید منتشر شد

در این به‌ روزرسانی آنتی‌ ویروس پادویش اندروید از نسخه 3.13.4.760 به نسخه 3.14.8.768 ارتقا یافت. ✅ تغییرات آنتی ویروس پادویش اندروید در نسخه جدید، شامل موارد زیر بوده است:  بهبود‌ صورت گرفته بهبود در رابط …

ادامه مطلب
padvish android

   نسخه 3.13.4.760 آنتی ویروس پادویش اندروید منتشر شد

در این به‌ روزرسانی آنتی‌ ویروس پادویش اندروید از نسخه‌ 3.10.54.569 به نسخه 3.13.4.760 ارتقا یافت. ✅ تغییرات آنتی ویروس پادویش اندروید در نسخه جدید، علاوه بر رفع باگ‌های جزئی شامل موارد زیر بوده است: قابلیت‌های جدید …

ادامه مطلب
padvish

نسخه 2.16.214.11181 آنتی ویروس پادویش منتشر شد

در این به‌روزرسانی آنتی‌ ویروس پادویش (Total Security و Ultimate) از نسخه 2.16.169.11093 به نسخه 2.16.214.11181 ارتقا یافت. تغییرات آنتی ویروس پادویش در نسخه 2.16.214.11181: رفع باگ‌ جزئی  علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه جزئیات …

ادامه مطلب
padvish

نسخه 2.16.169.11093 آنتی ویروس پادویش سازمانی منتشر شد

در این به‌روزرسانی آنتی‌ ویروس پادویش سازمانی از نسخه‌ 2.14.162.10831 به نسخه‌ 2.16.169.11093 و کنسول مدیریتی آن از نسخه‌ 1.21.289.6695 به نسخه‌ 1.23.145.6971 ارتقا یافت. ✅ تغییرات آنتی ویروس پادویش در نسخه جدید شامل موارد زیر …

ادامه مطلب
padvish

نسخه 2.16.163.11067 آنتی ویروس پادویش منتشر شد

در این به‌ روزرسانی آنتی ویروس پادویش خانگی از نسخه‌ 2.14.162.10831 به نسخه 2.16.163.11067 ارتقا یافت. تغییرات آنتی ویروس پادویش در نسخه جدید شامل موارد زیر بوده است: قابلیت‌های جدید قابلیت پشتیبانی از مجوز‌ها‌ی MDR …

ادامه مطلب