اصلاحیه‌های امنیتی مایکروسافت – می 2024

microsofts-patch

شرکت مایکروسافت در روز سه‌شنبه ۱۴ می ۲۰۲۴ ( ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را منتشر کرد. این اصلاحیه شامل به روزرسانی‌های امنیتی برای ۶۱ نقص و سه روز صفر است که به‌ طور فعال مورد سوءاستفاده قرار گرفته یا به‌ صورت عمومی فاش شده‌اند.

جزئیات آسیب‌پذیری

وصله سه‌شنبه ماه می، فقط یک آسیب‌پذیری مهم اجرای کد از راه دور (RCE) که مربوط به سرور Microsoft SharePoint است را برطرف می‌کند. تعداد باگ‌ها در هر رده از آسیب‌پذیری‌ها به تفکیک به شرح زیر است:

  • ۱۷ آسیب‌پذیری ارتقا سطح دسترسی
  • ۲ آسیب‌پذیری عبور از راهکارهای امنیتی
  • ۲۷ آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور
  • ۷ آسیب‌پذیری افشای اطلاعات
  • ۳ آسیب‌پذیری منع سرویس
  • ۴ آسیب‌پذیری جعل

📌 تعداد کل 61 نقص شامل 2 نقص مایکروسافت Edge که در 2 می و چهار نقص که در 10 می برطرف شده‌اند، نمی‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و نصب وصله‌های امنیتی ماه می، به سایت مایکروسافت مراجعه کنید. 

آسیب‌پذیری‌های روز صفر

اصلاحیه‌های امنیتی ماه می، دو آسیب‌پذیری روز صفر را که به طور فعال مورد سوءاستفاده قرار گرفته و یک آسیب‌پذیری عمومی افشا شده را برطرف می‌کند. دو آسیب‌پذیری روز صفر که به‌ طور فعال در به‌روزرسانی‌های امروزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، عبارتند از:

[CVE-2024-30040]

آسیب‌پذیری دور زدن ویژگی امنیتی پلتفرم Windows MSHTML با شناسه CVE-2024-30040 و امتیاز 8.8، مایکروسافت نقص دور زدن فعال برای کاهش OLE را اصلاح کرده است که به Microsoft 365 و Microsoft Office برای محافظت از کاربران در برابر کنترل‌های آسیب‌پذیر COM/OLE افزوده شده است.

بنابر توضیحات مایکروسافت: نفوذگر باید کاربر را معمولاً از طریق یک ایمیل یا پیام پیام‌رسان فوری متقاعد کند تا یک فایل مخرب را روی سیستم آسیب‌پذیر بارگذاری کند، سپس کاربر را متقاعد می‌کند که فایل خاص ساخته شده را دستکاری کند، اما لزوماً فایل مخرب کلیک یا باز نمی‌شود.

یک مهاجم تایید نشده که با موفقیت از این آسیب‌پذیری سوءاستفاده کند، می‌تواند از طریق متقاعد کردن کاربر جهت باز کردن یک سند مخرب، اجرای کد را به دست آورد و کد دلخواه را در متن کاربر اجرا کند. البته مشخص نیست که این نقص چگونه در حملات مورد سوءاستفاده قرار گرفته است یا چه کسی آن را کشف کرده است.

[CVE-2024-30051]

آسیب‌پذیری ارتقا سطح دسترسی Windows DWM Core Library با شناسه CVE-2024-30051 و امتیاز 7.8، مایکروسافت یک نقص کتابخانه DWM Core ویندوز را برطرف کرده است که دسترسی SYSTEM را فراهم می‌کند و به طور فعال مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود.

مایکروسافت تصریح کرد: «مهاجمی که با موفقیت از این آسیب‌پذیری سوءاستفاده کند، می‌تواند دسترسی SYSTEM را به دست آورد. به گفته مایکروسافت، CVE-2024-30051 نیز به صورت عمومی فاش شده است، اما مشخص نیست که این کار کجا انجام شده است.

به گزارش Kaspersky، حملات اخیر فیشینگ بدافزار Qakbot از اسناد مخرب برای سوءاستفاده از نقص و به دست آوردن دسترسی SYSTEM در دستگاه‌های ویندوز استفاده می‌کنند.

🔸گفتنی است که نقص منع سرویس در Microsoft Visual Studio با شناسه CVE-2024-30046 و امتیاز 5.9، نیز به‌ صورت عمومی افشا شد.

توصیه می‌شود در اسرع وقت وصله‌های امنیتی ماه می را دانلود و نصب کنید.

جزئیات مربوط به آسیب‌پذیری‌های ارائه شده در جدول زیر قابل مشاهده است:

عنوان شناسه  آسیب‌پذیری (CVE ID) عنوان آسیب‌پذیری ( CVE title) شدت
NET and Visual Studio. CVE-2024-30045 .NET and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Important
Azure Migrate CVE-2024-30053 Azure Migrate Cross-Site Scripting Vulnerability Important
Microsoft Bing CVE-2024-30041 Microsoft Bing Search Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Brokering File System CVE-2024-30007 Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Dynamics 365 Customer Insights CVE-2024-30048 Dynamics 365 Customer Insights Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Dynamics 365 Customer Insights CVE-2024-30047 Dynamics 365 Customer Insights Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-4558 Chromium: CVE-2024-4558 Use after free in ANGLE Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-4331 Chromium: CVE-2024-4331 Use after free in Picture In Picture Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-4671 Chromium: CVE-2024-4671 Use after free in Visuals Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-30055 Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability Low
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-4368 Chromium: CVE-2024-4368 Use after free in Dawn Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-4559 Chromium: CVE-2024-4559 Heap buffer overflow in WebAudio Unknown
Microsoft Intune CVE-2024-30059 Microsoft Intune for Android Mobile Application Management Tampering Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2024-30042 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2024-30044 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office SharePoint CVE-2024-30043 Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-30006 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Windows SCSI Class System File CVE-2024-29994 Microsoft Windows SCSI Class System File Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows Search Component CVE-2024-30033 Windows Search Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Power BI CVE-2024-30054 Microsoft Power BI Client JavaScript SDK Information Disclosure Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2024-30046 Visual Studio Denial of Service Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2024-32004 GitHub: CVE-2024-32004 Remote Code Execution while cloning special-crafted local repositories Important
Visual Studio CVE-2024-32002 CVE-2024-32002 Recursive clones on case-insensitive filesystems that support symlinks are susceptible to Remote Code Execution Important
Windows Cloud Files Mini Filter Driver CVE-2024-30034 Windows Cloud Files Mini Filter Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Windows CNG Key Isolation Service CVE-2024-30031 Windows CNG Key Isolation Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Common Log File System Driver CVE-2024-29996 Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Common Log File System Driver CVE-2024-30037 Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Common Log File System Driver CVE-2024-30025 Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Cryptographic Services CVE-2024-30020 Windows Cryptographic Services Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Cryptographic Services CVE-2024-30016 Windows Cryptographic Services Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Deployment Services CVE-2024-30036 Windows Deployment Services Information Disclosure Vulnerability Important
Windows DHCP Server CVE-2024-30019 DHCP Server Service Denial of Service Vulnerability Important
Windows DWM Core Library CVE-2024-30008 Windows DWM Core Library Information Disclosure Vulnerability Important
Windows DWM Core Library CVE-2024-30051 Windows DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows DWM Core Library CVE-2024-30035 Windows DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows DWM Core Library CVE-2024-30032 Windows DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2024-30011 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2024-30017 Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2024-30010 Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2024-30018 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Mark of the Web (MOTW) CVE-2024-30050 Windows Mark of the Web Security Feature Bypass Vulnerability Moderate
Windows Mobile Broadband CVE-2024-30002 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Mobile Broadband CVE-2024-29997 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Mobile Broadband CVE-2024-30003 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Mobile Broadband CVE-2024-30012 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Mobile Broadband CVE-2024-29999 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Mobile Broadband CVE-2024-29998 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Mobile Broadband CVE-2024-30000 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Mobile Broadband CVE-2024-30005 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Mobile Broadband CVE-2024-30004 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Mobile Broadband CVE-2024-30021 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Mobile Broadband CVE-2024-30001 Windows Mobile Broadband Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows MSHTML Platform CVE-2024-30040 Windows MSHTML Platform Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows NTFS CVE-2024-30027 NTFS Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-30039 Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30009 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30024 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30015 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30029 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30023 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30014 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) CVE-2024-30022 Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Task Scheduler CVE-2024-26238 Microsoft PLUGScheduler Scheduled Task Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K – GRFX CVE-2024-30030 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K – ICOMP CVE-2024-30038 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K – ICOMP CVE-2024-30049 Windows Win32 Kernel Subsystem Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K – ICOMP CVE-2024-30028 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important