اصلاحیه‌های امنیتی مایکروسافت – فوریه 2024

Microsoft

شرکت مایکروسافت در روز سه‌شنبه ۱۳ فوریه ۲۰۲۴ ( ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲) اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را منتشر کرد. در این اصلاحیه مجموعا ۷۳ آسیب‌پذیری و دو روز صفر که به طور فعال مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، وصله شده است.

جزئیات آسیب‌پذیری

مایکروسافت در اصلاحیه‌های این ماه، پنج آسیب‌پذیری حیاتی از جمله آسیب‌پذیری‌های ارتقا سطح دسترسی، منع سرویس، اجرای کد از راه دور، افشای اطلاعات را برطرف می‌کند. تعداد باگ‌ها در هر رده از آسیب‌پذیری‌ها به تفکیک به شرح زیر است:

  • ۱۶ افزایش آسیب‌پذیری ارتقا سطح دسترسی
  • ۳ آسیب‌پذیری عبور از راهکارهای امنیتی
  • ۳۰ آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور
  • ۵ آسیب‌پذیری افشای اطلاعات
  • ۹ آسیب‌پذیری منع سرویس
  • ۱۰ آسیب‌پذیری جعل

📌 تعداد کل ۷۳ نقص، شامل ۶ نقص Microsoft Edge که در ۸ فوریه وصله شده و ۱ نقص Mariner نمی‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و نصب وصله‌های امنیتی ارائه شده ماه فوریه، به سایت مایکروسافت مراجعه کنید. 

آسیب‌پذیری‌های روز صفر

در اصلاحیه‌های ماه فوریه، دو آسیب‌پذیری روز صفر برطرف شدند که به طور فعال مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. مایکروسافت این آسیب‌پذیری‌ها را به‌ عنوان نقصی که به صورت عمومی افشا شده یا به طور فعال، بدون هیچ وصله رسمی در دسترس مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، طبقه‌بندی می‌کند. دو آسیب‌پذیری مذکور که به‌ طور فعال مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، عبارتند از:

[CVE-2024-21351]

وصله فوریه مایکروسافت آسیب‌پذیری دور زدن ویژگی امنیتی Windows SmartScreen با شناسه CVE-2024-21351 و امتیاز 7.6 را برطرف کرد. این نقص امنیتی به نفوذگران اجازه می‌دهد تا بررسی‌های امنیتی SmartScreen را دور بزنند.

بنابر گفته مایکروسافت: یک مهاجم مجاز باید فایل مخرب را برای کاربر ارسال کرده و او را به باز کردن آن متقاعد سازد. مهاجمی که با موفقیت از این آسیب‌پذیری سوءاستفاده کند، می‌تواند تجربه کاربری SmartScreen را دور بزند. در حال حاضر مشخص نیست که این نقص چگونه یا توسط کدام عامل تهدید در حملات مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

[CVE-2024-21412 ]

مایکروسافت همچنین آسیب‌پذیری دور زدن ویژگی امنیتی فایل‌های میانبر اینترنت با شناسه CVE-2024-21412 و امتیاز 8.1 را که به طور فعال مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود، برطرف کرد. این نقص امنیتی می‌تواند هشدارهای Mark of the Web (MoTW) در ویندوز را دور بزند.

مایکروسافت تصریح کرد: «نفوذگر احراز هویت نشده می‌تواند فایل ساخته‌ شده ویژه‌ای را برای کاربر هدف ارسال کند که جهت دور زدن بررسی‌های امنیتی نمایش‌ داده‌ شده، طراحی گردیده است». با این حال، مهاجم هیچ راهی برای مجبور کردن کاربر به مشاهده محتوای کنترل شده توسط مهاجم ندارد. در عوض، مهاجم باید با کلیک روی لینک فایل، آنها را متقاعد کند که اقدامی انجام دهند.

به گزارش Peter Girnus (gothburz) از Trend Micro’s Zero Day Initiative، این نقص توسط یک گروه APT با نام  DarkCasino (Water Hydra) در کمپینی که تاجران مالی را هدف قرار می‌دهد، به طور فعال مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

مایکروسافت تاکنون جزئیاتی در خصوص نحوه سوءاستفاده از نقص CVE-2024-21351 در حملات ارائه نکرده است.

توصیه می‌شود در اسرع وقت اقدام به دانلود و نصب وصله‌های امنیتی ماه فوریه کنید.

جزئیات مربوط به آسیب‌پذیری‌های ارائه شده در جدول زیر قابل مشاهده است:

عنوان شناسه  آسیب‌پذیری (CVE ID) عنوان آسیب‌پذیری ( CVE title) شدت
NET. CVE-2024-21386 NET Denial of Service Vulnerability. Important
NET. CVE-2024-21404 NET Denial of Service Vulnerability. Important
Azure Active Directory CVE-2024-21401 Microsoft Entra Jira Single-Sign-On Plugin Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure Active Directory CVE-2024-21381 Microsoft Azure Active Directory B2C Spoofing Vulnerability Important
Azure Connected Machine Agent CVE-2024-21329 Azure Connected Machine Agent Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure DevOps CVE-2024-20667 Azure DevOps Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Azure File Sync CVE-2024-21397 Microsoft Azure File Sync Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure Site Recovery CVE-2024-21364 Microsoft Azure Site Recovery Elevation of Privilege Vulnerability Moderate
Azure Stack CVE-2024-20679 Azure Stack Hub Spoofing Vulnerability Important
Internet Shortcut Files CVE-2024-21412 Internet Shortcut Files Security Feature Bypass Vulnerability Important
Mariner CVE-2024-21626 Unknown Unknown
Microsoft ActiveX CVE-2024-21349 Microsoft ActiveX Data Objects Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Azure Kubernetes Service CVE-2024-21403 Microsoft Azure Kubernetes Service Confidential Container Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Azure Kubernetes Service CVE-2024-21376 Microsoft Azure Kubernetes Service Confidential Container Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Defender for Endpoint CVE-2024-21315 Microsoft Defender for Endpoint Protection Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2024-21393 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2024-21389 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2024-21395 Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2024-21380 Microsoft Dynamics Business Central/NAV Information Disclosure Vulnerability Critical
Microsoft Dynamics CVE-2024-21328 Dynamics 365 Sales Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2024-21394 Dynamics 365 Field Service Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2024-21396 Dynamics 365 Sales Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2024-21327 Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Cross-Site Scripting Vulnerability Important
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-1284 Chromium: CVE-2024-1284 Use after free in Mojo Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-21399 Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability Moderate
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-1060 Chromium: CVE-2024-1060 Use after free in Canvas Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-1077 Chromium: CVE-2024-1077 Use after free in Network Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-1283 Chromium: CVE-2024-1283 Heap buffer overflow in Skia Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2024-1059 Chromium: CVE-2024-1059 Use after free in WebRTC Unknown
Microsoft Exchange Server CVE-2024-21410 Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Microsoft Office CVE-2024-21413 Microsoft Outlook Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office CVE-2024-20673 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office OneNote CVE-2024-21384 Microsoft Office OneNote Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Outlook CVE-2024-21378 Microsoft Outlook Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Outlook CVE-2024-21402 Microsoft Outlook Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Office Word CVE-2024-21379 Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Teams for Android CVE-2024-21374 Microsoft Teams for Android Information Disclosure Important
Microsoft WDAC ODBC Driver CVE-2024-21353 Microsoft WDAC ODBC Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21370 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21350 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21368 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21359 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21365 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21367 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21420 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21366 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21369 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21375 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21361 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21358 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21391 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21360 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL CVE-2024-21352 Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2024-21406 Windows Printing Service Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Windows DNS CVE-2024-21377 Windows DNS Information Disclosure Vulnerability Important
Role: DNS Server CVE-2023-50387 MITRE: CVE-2023-50387 DNSSEC verification complexity can be exploited to exhaust CPU resources and stall DNS resolvers Important
Role: DNS Server CVE-2024-21342 Windows DNS Client Denial of Service Vulnerability Important
Skype for Business CVE-2024-20695 Skype for Business Information Disclosure Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21347 Microsoft ODBC Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Trusted Compute Base CVE-2024-21304 Trusted Compute Base Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2024-20684 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Critical
Windows Internet Connection Sharing (ICS) CVE-2024-21343 Windows Network Address Translation (NAT) Denial of Service Vulnerability Important
Windows Internet Connection Sharing (ICS) CVE-2024-21348 Internet Connection Sharing (ICS) Denial of Service Vulnerability Important
Windows Internet Connection Sharing (ICS) CVE-2024-21357 Windows Pragmatic General Multicast (PGM) Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Internet Connection Sharing (ICS) CVE-2024-21344 Windows Network Address Translation (NAT) Denial of Service Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2024-21371 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2024-21338 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2024-21341 Windows Kernel Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2024-21345 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2024-21362 Windows Kernel Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2024-21340 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Important
Windows LDAP – Lightweight Directory Access Protocol CVE-2024-21356 Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Denial of Service Vulnerability Important
Windows Message Queuing CVE-2024-21363 Microsoft Message Queuing (MSMQ) Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Message Queuing CVE-2024-21355 Microsoft Message Queuing (MSMQ) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Message Queuing CVE-2024-21405 Microsoft Message Queuing (MSMQ) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Message Queuing CVE-2024-21354 Microsoft Message Queuing (MSMQ) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows OLE CVE-2024-21372 Windows OLE Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows SmartScreen CVE-2024-21351 Windows SmartScreen Security Feature Bypass Vulnerability Moderate
Windows USB Serial Driver CVE-2024-21339 Windows USB Generic Parent Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Win32K – ICOMP CVE-2024-21346 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important