اصلاحیه‌های امنیتی مایکروسافت – جولای 2024

اصلاحیه های امنیتی مایکروسافت

شرکت مایکروسافت در روز سه‌شنبه ۹ جولای ۲۰۲۴ ( ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۳) اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را منتشر کرد. این اصلاحیه شامل به روزرسانی‌های امنیتی برای ۱۴۲ نقص و چهار روز صفر است که به‌ طور فعال مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند یا به‌ صورت عمومی فاش شده‌اند.

جزئیات آسیب‌پذیری

وصله سه‌شنبه ماه جولای، پنج آسیب‌پذیری مهم اجرای کد از راه دور (RCE) را برطرف می‌کند. تعداد باگ‌ها در هر رده از آسیب‌پذیری‌ها به تفکیک به شرح زیر است:

  • ۲۶ آسیب‌پذیری ارتقا سطح دسترسی
  • ۲۴ آسیب‌پذیری عبور از راهکارهای امنیتی
  • ۵۹ آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور
  • ۹ آسیب‌پذیری افشای اطلاعات
  • ۱۷ آسیب‌پذیری منع سرویس
  • ۷ آسیب‌پذیری جعل

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و نصب وصله‌های امنیتی ماه جولای، به سایت مایکروسافت مراجعه کنید. 

آسیب‌پذیری‌های روز صفر

اصلاحیه‌های امنیتی ماه جولای، دو آسیب‌پذیری روز صفر را که به طور فعال مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند و دو آسیب‌پذیری دیگر که به‌ صورت عمومی فاش شده‌اند را برطرف می‌کند.

🔴 دو آسیب‌پذیری روز صفر که به‌ طور فعال در به‌روزرسانی‌های امروزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، عبارتند از:

[CVE-2024-38080]

▫️آسیب‌پذیری ارتقا سطح دسترسی Windows Hyper-V با شناسه CVE-2024-38080 و امتیاز 7.8، وصله‌های ماه جولای یک آسیب‌پذیری ارتقا سطح دسترسی Hyper-V که به نفوذگران دسترسی SYSTEM را می‌دهد و به طور فعال اکسپلویت می‌شود را برطرف کرد.

بنابر اظهار مایکروسافت: «حمله‌ای که با موفقیت از این آسیب‌پذیری سوءاستفاده کند، می‌تواند دسترسی SYSTEM را به دست آورد. مایکروسافت جزئیات بیشتری در مورد این آسیب‌پذیری و اکسپلویت آن به اشتراک نگذاشت.

[CVE-2024-38112]

▫️آسیب‌پذیری جعل Windows MSHTML Platform با شناسه CVE-2024-38112 و امتیاز 7.5، مایکروسافت همچنین یک آسیب‌پذیری جعل MSHTML ویندوز را که به طور فعال مورد سوء استفاده قرار می‌گرفت، رفع کرده است.

مایکروسافت تصریح کرد که «اکسپلویت موفقیت‌آمیز از این آسیب‌پذیری مستلزم آن است که مهاجم اقدامات بیشتری را قبل از بهره‌برداری جهت آماده‌سازی محیط هدف انجام دهد.»

نفوذگر باید فایل مخربی را برای قربانی ارسال کند که قربانی باید آن را اجرا کند. این شرکت، جزئیات بیشتری در مورد نحوه اکسپلویت این آسیب‌پذیری ارائه نکرده است.

🔴 دو آسیب‌پذیری که به طور عمومی فاش شده‌اند، عبارتند از:

[CVE-2024-35264]

▫️آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور (RCE) در NET. و Visual Studio با شناسه CVE-2024-35264 و امتیاز 8.1، مایکروسافت یک نقص RCE در دات‌نت و ویژوال استودیو را که به طور عمومی فاش شده بود، وصله کرد.

بر اساس توضیحات مایکروسافت: “نفوذگر می‌تواند با بستن یک جریان http/3 از این مورد سوء استفاده کند، در حالی که request body در حال پردازش است و منجر به نقص رقابتی (race condition) می‌شود.”

این باگ می‌تواند منجر به اجرای کد از راه دور (RCE) شود. مایکروسافت محل افشای عمومی آسیب‌پذیری مذکور را به اشتراک نگذاشته است.

[CVE-2024-37985]

▫️آسیب‌پذیری Arm: Systematic Identification and Characterization of Proprietary Prefetchers با شناسه CVE-2024-37985 و امتیاز 5.9، مایکروسافت حمله کانال جانبی «FetchBench» را که قبلاً فاش شده بود و می‌تواند به منظور سرقت اطلاعات مخفی «secret information» استفاده شود را در وصله جولای رفع کرده است.

مایکروسافت بیان کرد: «مهاجمی که با موفقیت از این آسیب‌پذیری سوء استفاده کرد، می‌تواند حافظه پشته‌ای را از یک فرآیند ممتاز در حال اجرا بر روی سرور مشاهده کند. اکسپلویت موفقیت‌آمیز این آسیب‌پذیری مستلزم آن است که مهاجم اقدامات بیشتری را قبل از بهره‌برداری جهت آماده‌سازی محیط هدف انجام دهد.

توصیه می‌شود در اسرع وقت وصله‌های امنیتی ماه جولای را دانلود و نصب کنید.

جزئیات مربوط به آسیب‌پذیری‌های ارائه شده در جدول زیر قابل مشاهده است:

عنوان شناسه  آسیب‌پذیری (CVE ID) عنوان آسیب‌پذیری ( CVE title) شدت
.NET and Visual Studio CVE-2024-30105 .NET Core and Visual Studio Denial of Service Vulnerability Important
.NET and Visual Studio CVE-2024-38081 .NET, .NET Framework, and Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability Important
.NET and Visual Studio CVE-2024-35264 .NET and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Important
.NET and Visual Studio CVE-2024-38095 .NET and Visual Studio Denial of Service Vulnerability Important
Active Directory Rights Management Services CVE-2024-39684 Github: CVE-2024-39684 TenCent RapidJSON Elevation of Privilege Vulnerability Moderate
Active Directory Rights Management Services CVE-2024-38517 Github: CVE-2024-38517 TenCent RapidJSON Elevation of Privilege Vulnerability Moderate
Azure CycleCloud CVE-2024-38092 Azure CycleCloud Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure DevOps CVE-2024-35266 Azure DevOps Server Spoofing Vulnerability Important
Azure DevOps CVE-2024-35267 Azure DevOps Server Spoofing Vulnerability Important
Azure Kinect SDK CVE-2024-38086 Azure Kinect SDK Remote Code Execution Vulnerability Important
Azure Network Watcher CVE-2024-35261 Azure Network Watcher VM Extension Elevation of Privilege Vulnerability Important
Intel CVE-2024-37985 Arm: CVE-2024-37985 Systematic Identification and Characterization of Proprietary Prefetchers Important
Line Printer Daemon Service (LPD) CVE-2024-38027 Windows Line Printer Daemon Service Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft Defender for IoT CVE-2024-38089 Microsoft Defender for IoT Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2024-30061 Microsoft Dynamics 365 (On-Premises) Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2024-38079 Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2024-38051 Windows Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2024-38021 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Outlook CVE-2024-38020 Microsoft Outlook Spoofing Vulnerability Moderate
Microsoft Office SharePoint CVE-2024-38024 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2024-38023 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office SharePoint CVE-2024-32987 Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2024-38094 Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Streaming Service CVE-2024-38057 Kernel Streaming WOW Thunk Service Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Streaming Service CVE-2024-38054 Kernel Streaming WOW Thunk Service Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Streaming Service CVE-2024-38052 Kernel Streaming WOW Thunk Service Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2024-38055 Microsoft Windows Codecs Library Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2024-38056 Microsoft Windows Codecs Library Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft WS-Discovery CVE-2024-38091 Microsoft WS-Discovery Denial of Service Vulnerability Important
NDIS CVE-2024-38048 Windows Network Driver Interface Specification (NDIS) Denial of Service Vulnerability Important
NPS RADIUS Server CVE-2024-3596 CERT/CC: CVE-2024-3596 RADIUS Protocol Spoofing Vulnerability Important
Role: Active Directory Certificate Services; Active Directory Domain Services CVE-2024-38061 DCOM Remote Cross-Session Activation Elevation of Privilege Vulnerability Important
Role: Windows Hyper-V CVE-2024-38080 Windows Hyper-V Elevation of Privilege Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-28928 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-38088 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-20701 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21317 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21331 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21308 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21333 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-35256 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21303 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21335 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-35271 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-35272 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21332 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-38087 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21425 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21449 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37324 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37330 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37326 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37329 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37328 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37327 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37334 Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37321 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37320 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37319 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37322 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37333 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37336 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37323 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37331 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21398 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21373 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37318 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21428 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21415 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-37332 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
SQL Server CVE-2024-21414 SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows BitLocker CVE-2024-38058 BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows COM Session CVE-2024-38100 Windows File Explorer Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows CoreMessaging CVE-2024-21417 Windows Text Services Framework Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Cryptographic Services CVE-2024-30098 Windows Cryptographic Services Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows DHCP Server CVE-2024-38044 DHCP Server Service Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Distributed Transaction Coordinator CVE-2024-38049 Windows Distributed Transaction Coordinator Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Enroll Engine CVE-2024-38069 Windows Enroll Engine Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Fax and Scan Service CVE-2024-38104 Windows Fax Service Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Filtering CVE-2024-38034 Windows Filtering Platform Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Image Acquisition CVE-2024-38022 Windows Image Acquisition Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Imaging Component CVE-2024-38060 Windows Imaging Component Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Internet Connection Sharing (ICS) CVE-2024-38105 Windows Layer-2 Bridge Network Driver Denial of Service Vulnerability Important
Windows Internet Connection Sharing (ICS) CVE-2024-38053 Windows Layer-2 Bridge Network Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Internet Connection Sharing (ICS) CVE-2024-38102 Windows Layer-2 Bridge Network Driver Denial of Service Vulnerability Important
Windows Internet Connection Sharing (ICS) CVE-2024-38101 Windows Layer-2 Bridge Network Driver Denial of Service Vulnerability Important
Windows iSCSI CVE-2024-35270 Windows iSCSI Service Denial of Service Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2024-38041 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Kernel-Mode Drivers CVE-2024-38062 Windows Kernel-Mode Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows LockDown Policy (WLDP) CVE-2024-38070 Windows LockDown Policy (WLDP) Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Message Queuing CVE-2024-38017 Microsoft Message Queuing Information Disclosure Vulnerability Important
Windows MSHTML Platform CVE-2024-38112 Windows MSHTML Platform Spoofing Vulnerability Important
Windows MultiPoint Services CVE-2024-30013 Windows MultiPoint Services Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows NTLM CVE-2024-30081 Windows NTLM Spoofing Vulnerability Important
Windows Online Certificate Status Protocol (OCSP) CVE-2024-38068 Windows Online Certificate Status Protocol (OCSP) Server Denial of Service Vulnerability Important
Windows Online Certificate Status Protocol (OCSP) CVE-2024-38067 Windows Online Certificate Status Protocol (OCSP) Server Denial of Service Vulnerability Important
Windows Online Certificate Status Protocol (OCSP) CVE-2024-38031 Windows Online Certificate Status Protocol (OCSP) Server Denial of Service Vulnerability Important
Windows Performance Monitor CVE-2024-38028 Microsoft Windows Performance Data Helper Library Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Performance Monitor CVE-2024-38019 Microsoft Windows Performance Data Helper Library Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Performance Monitor CVE-2024-38025 Microsoft Windows Performance Data Helper Library Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows PowerShell CVE-2024-38043 PowerShell Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows PowerShell CVE-2024-38047 PowerShell Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows PowerShell CVE-2024-38033 PowerShell Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-30071 Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2024-30079 Windows Remote Access Connection Manager Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Remote Desktop CVE-2024-38076 Windows Remote Desktop Licensing Service Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Remote Desktop CVE-2024-38015 Windows Remote Desktop Gateway (RD Gateway) Denial of Service Vulnerability Important
Windows Remote Desktop Licensing Service CVE-2024-38071 Windows Remote Desktop Licensing Service Denial of Service Vulnerability Important
Windows Remote Desktop Licensing Service CVE-2024-38073 Windows Remote Desktop Licensing Service Denial of Service Vulnerability Important
Windows Remote Desktop Licensing Service CVE-2024-38074 Windows Remote Desktop Licensing Service Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Remote Desktop Licensing Service CVE-2024-38072 Windows Remote Desktop Licensing Service Denial of Service Vulnerability Important
Windows Remote Desktop Licensing Service CVE-2024-38077 Windows Remote Desktop Licensing Service Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Remote Desktop Licensing Service CVE-2024-38099 Windows Remote Desktop Licensing Service Denial of Service Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-38065 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37986 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37981 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37987 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-28899 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-26184 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-38011 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37984 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37988 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37977 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37978 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37974 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-38010 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37989 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37970 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37975 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37972 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37973 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37971 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2024-37969 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Server Backup CVE-2024-38013 Microsoft Windows Server Backup Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows TCP/IP CVE-2024-38064 Windows TCP/IP Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Themes CVE-2024-38030 Windows Themes Spoofing Vulnerability Important
Windows Win32 Kernel Subsystem CVE-2024-38085 Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K – GRFX CVE-2024-38066 Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K – ICOMP CVE-2024-38059 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Workstation Service CVE-2024-38050 Windows Workstation Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
XBox Crypto Graphic Services CVE-2024-38032 Microsoft Xbox Remote Code Execution Vulnerability Important
XBox Crypto Graphic Services CVE-2024-38078 Xbox Wireless Adapter Remote Code Execution Vulnerability Important