نسخه کاندیدای پایدار آنتی ویروس پادویش Ultimate منتشر شد.

در نسخه Ultimate آنتی ویروس پادویش، کنسول مدیریتی به شماره 1.14.419.3963 ارتقا یافت. در این شماره با توجه به بررسی های انجام شده و گزارشات کاربران تغییرات جزئی در عملکرد …

ادامه مطلب